Produkty


K pružnému ukládání strojů se používají izolátory chvění nejrůznějších konstrukcí, rozměrů a tvarů.

Izolátor chvění Istako je schránka z litiny, z plechu, z plastické hmoty nebo svařená z ocelových profilů apod. Ve schránce je uložena jedna nebo více ocelových nebo pryžových pružin.


Izolátory chvění Istako dělíme podle použité pružiny


Izolátory chvění ISTAKO s pryžovou pružinou

Slouží k pružnému uložení obráběcích a tvářecích strojů, transformátorů, rozvaděčů apod., jako pasivní nebo aktivní izolace chvění a otřesů.
Konstrukce těchto izolátorů umožňuje seřízení stroje do provozní polohy. Tyto izolátory se běžně do nosného podkladu nekotví.
 

izolátory chvění Istako OS s prstencovou pružinou 
izolátory chvění Istako PR, PRV s pružinou z rýhované pryže
Izolátory chvění ISTAKO s ocelovou pružinou

Jsou vhodné pro pružné ukládání ventilátorů, kompresorů, čerpadel, dmychadel, naftových, benzinových i elektrických motorů, dieselagregátů, turbín, mlýnů, drtičů a dalších strojů.

běžné použití

izolátory chvění Istako P 40 a P 60 podstavné s plastovou schránkou, nejjednodušší a nejlevnější izolátor, pružně ukládané těleso se spustí na izolátory do pracovní polohy - montážní výška je vyšší než provozní 

izolátory chvění Istako P 70 a P 80 podstavné se schránkou z litiny, nejčastěji používaný typ, pružně ukládané těleso se spustí na izolátory do pracovní polohy - montážní výška je vyšší než provozní 

izolátory chvění Istako SMZ, SZ samozdvižné, pružně ukládané těleso se zvedne do pracovní polohy uvolněním předpjatých pružin - montážní výška je menší než provozní 

speciální použití

izolátory chvění Istako P 9.1, P 22.1, P 26.1, P 28.1 podstavné s axiální záchytkou pro zachycení vodorovných sil umožňující pružné uložení na mobilních prostředcích, pružně ukládané těleso se spustí na izolátory do pracovní polohy - montážní výška je vyšší než provozní 

izolátory chvění Istako PZ podstavné zdvižné, pružně ukládané těleso se zvedne do pracovní polohy pomocí stavěcích šroubů - montážní výška je menší než provozní 

izolátory chvění Istako Z závěsné, pružně ukládané těleso se zvedne do pracovní polohy postupným dotahováním matic táhel - montážní výška je vyšší než provozní.

izolátory chvění Istako ZZ závěsné zdvižné, pružně ukládané těleso se zvedne do pracovní polohy postupným uvolňováním předpjatých pružin a dotahováním matic táhel - montážní výška je menší než provozní.

izolátory chvění Istako PSP podélné stavební pružiny, používají se k pružnému ukládání akusticky náročných staveb za účelem snížení přenosu hluku hmotou - montážní výška je vyšší než provozní.

izolátory chvění Istako PVT podstavné s viskózním tlumením, jsou izolátory s ocelovými pružinami doplněné tlumením viskózní kapalinou. Jsou vhodné pro různá speciální uložení, včetně seizmických oblastí.Příslušenství izolátorů chvění Istako


Součástí každého izolátoru je

jeden nebo dva stavěcí šrouby s maticí a podložkou, sloužící k uchycení izolátorů ke stroji nebo základové descek event. vyrovnání soustrojí do vodorovné polohy (stavěcí šrouby nemají izolátory Z, ZZ, PRV)

dva kotevní šrouby s podložkami a kotevními trubičkami k zakotvení izolátorů do nosného podkladu.

součástí izolátorů Z a ZZ je táhlo s kotvou, podložka a dvě maticeSouhrnný katalogový list izolátorů chvění Istako