Historie výroby izolátorů chvění Istako


V roce 1949, kdy byla provedena delimitace Báňské a hutní společnosti, vznikl národní podnik Isol Kolín. Postupně byly zaváděny nové výrobky v oblasti tepelných, akustických, kyselino vzdorných, protiotřesových a jiných speciálních izolací.

Od 60. let se svými protiotřesovými izolátory Istako účastnil Isol Kolín i rekonstrukcí a staveb všech tepelných elektráren v tehdejší ČSSR a při výstavbě jaderné elektrárny v Dukovanech.

K 1. lednu 1998 po ukončení procesu privatizace se izolátory chvění Istako vyráběly pod hlavičkou firmy Plastika - Isol s.r.o.

V průběhu roku 2003 byla výroba izolátorů chvění financována společností Sindat, spol. s r.o. a na konci roku byla odkoupena naší společností Sindat Plzeň, a.s. Zde se izolátory Istako na základě původního know how vyrábí dosud.