Důležité dokumenty


Osvědčení
Naše společnost Sindat Plzeň, a.s. vlastní pro výrobu izolátorů chvění Istako Certifikát 090-008260, který je součástí odkoupené technologie Teplotní rozsah, odolnost a barevné provedení

Izolátory s pryžovou pružinou vyhovují standardně teplotám v rozmezí od -25°C do +70°C, izolátory s ocelovou pružinou teplotám od -40°C do +90°C, s relativní vlhkostí max. 85%. Na přání zákazníka lze dodat jinou teplotní a chemickou odolnost.

Izolátory s ocelovou nebo litinovou schránkou vyhovují v prostředí SNV všech stupňů dle ČSN 332330. Izolátory se schránkou z nevodivého plastu lze použít v prostředích SNV 1 a SNV 2 s látkami citlivosti 2 až 5 dle ČSN 332330.

Základní barevné provedení je v barvě zelené. Jiné barevné odstíny jsou možné na základě přání zákazníka. Řady P40 a P60 se schránkou z plastické hmoty jsou pouze v barvě černé.


Montážní, bezpečnostní a provozní předpisy